#

Strefa czytelnika

Warsztaty z Michałem Zawadką

Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek jaktorowska Biblioteka zaprosiła dzieci do udziału w warsztatach pt. „Inscenizowana historia pisma i komunikacji”. Zajęcia poprowadził Michał Zawadka, dziennikarz, aktor, tancerz, kaskader filmowy, autor książki „Mądrość z natury”. Wykorzystując swoje zdolności aktorskie oraz sprawnościowe gość w niezwykły sposób przedstawił historię pisma. Raz był jaskiniowcem, polującym na mamuty i utrwalającym to wydarzenie w formie rysunku czyli pisma obrazkowego (piktograficznego) innym razem Egipcjaninem produkującym papirus czy Indianinem posługującym się symbolicznymi znakami – pismem węzełkowym i dymem z rozpalonego ogniska. Ubrany w charakterystyczny dla Chińczyków kapelusz tłumaczył na czym polega pismo wyrazowe. Dzieci poznały także opracowane w XIX wieku przez niewidomego nauczyciela Ludwika Braille – pismo dla niewidomych. Mogły rysować, wiązać supełki, dotykać druków brajlowskich, używać stempli do drukowania swoich imion. Zajęcia sprawiały im dużą przyjemność. Podczas spotkania nie zabrakło również informacji o przełomowym wydarzeniu w dziejach pisma i komunikacji – o wynalezieniu w XV w. ruchomych czcionek przez niemieckiego drukarza Jana Gutenberga. W tej niezwykłej lekcji historii, która odbyła się 9.05.2014 r. uczestniczyły dzieci ze szkół w Jaktorowie i w Międzyborowie.

Tydzień Bibliotek (08.05– 15.05.2014 r.) to ogólnopolska akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W tym roku odbywa się ona po raz jedenasty. Jej celem jest promocja czytelnictwa i bibliotek. Podkreślenie roli czytania w poprawie jakości życia i edukacji, zainteresowanie książką szerokich kręgów społecznych. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Czytanie łączy pokolenia i nawiązuje do Roku Jubileuszu 650 lat w służbie książki, obchodzonego pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Zdjęcia ze spotkanie znajdują się w galerii