ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

Zespół

p. o. Dyrektor Biblioteki:

dr Ewa Grodecka

Biblioteka Publiczna w Jaktorowie:

Katarzyna Koziarska – starszy bibliotekarz

Sylwia Nowak – bibliotekarz

Filia w Międzyborowie:

Żaneta Ceglińska – bibliotekarz

Alicja Nowakowska – bibliotekarz

Artur Chmielewski – animator organizacji czasu wolnego

Informatyk:

 

Inspektor Ochrony Danych:

Justyna Rytel-Kuc

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.